Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu z podwójną kabiną i wywrotem trójstronnym.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Kalkulacja ceny

Zał. 4 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pytania i odpowiedzi z dnia 26.09.2019 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 30.09.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 z dnia 30.09.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  z dnia 07.10.2019 r.

Drukuj

Brak możliwości komentowania.