Zapytanie oferowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe: 2019 i 2020.  

Druki do pobrania:

Ogłoszenie                                              

Załącznik 1 

Drukuj

Brak możliwości komentowania.