Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę wodomierzy.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 –Formularz oferowy

Zal3 – Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.