Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Kalkulacja ceny

Zał. 4 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pytania i odpowiedzi z dnia 02.08.2019 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 05.08.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Drukuj

Brak możliwości komentowania.