Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Dworcowej 7 w Dęblinie.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia/ projekt techniczny, przedmiar robót

Wykaz stolarki – Dworcowa 7

Przedmiar robót

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Wzór umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania

Drukuj

Brak możliwości komentowania.