Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów  wodociągowo-kanalizacyjnych. Zapytanie ofertowe Zał.…

Czytaj więcej