Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla pracowników MZGK Sp. z o.o..

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.