Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wywóz nieczystości ciekłych z obiektów wg załącznika nr 1.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Drukuj

Brak możliwości komentowania.