Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostosowanie do zasady TPA układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Wytyczne

Zał. 3 – Formularz ofertowy

Zał. 4 – Wykaz zadań

Zał. 5 – Wykaz osób

Zał. 6 – Wzór umowy

Zał. 7 – Schemat stacji rozdzielczej oczyszczalnia

Zał. 8 – Schemat stacji rozdzielczej pompownia P2

Zał. 9 – Schemat stacji rozdzielczej UW Jagiellońska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.