Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ochronę mienia poprzez monitorowanie obiektu.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – formularz ofertowy

Zał. 3 – wzór umowy

Zał.4 – Protokół

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Drukuj

Brak możliwości komentowania.