ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę środków smarnych i smarno-konserwujących.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – formularz ofertowy

Zał. 3 – wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.