PRZETARG

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie  ogłasza przetarg na  Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”

 

Ogłoszenie o zamówieniu                SIWZ + załaczniki                 Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.11.2018 r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.11.2018 r.               Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.01.2019  r. 

Drukuj

Brak możliwości komentowania.