Zakład Usług Komunalnych

   :: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ::

Siedziba: os. Jagiellońska, 08-530 Dęblin i ul. 15 P.P. Wilków 3

 

 tel. 81/883 25 50 i 81/88 33 655
 

Strona główna

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

 

DZIAŁ USŁUG TRANSPORTOWYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

Wywóz nieczystości stałych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2019 rok

 

* Załącznik nr 1 do Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin

 

Na świadczenie w/w usług posiadamy odpowiednie zezwolenia, wykwalifikowaną kadrę oraz niżej wymieniony tabor:

 • MAN SM-200/21 - śmieciarka
 • Jelcz SM 200 – śmieciarka
 • Jelcz P422 – śmieciarka
 • Jelcz 315 – skrzyniowy z HDS
 • Fiat Ducato - wywrotka

     

Wywóz nieczystości płynnych

ZUKIM świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych z terenu Dęblina, a także z sąsiednich gmin( Sieciechów, Ryki, Gołąb, Stężyca). Wywóz odbywa się z rozliczeniem według rzeczywiście wywiezionych ilości, klient płaci za ilość ścieków wywiezioną (opomiarowanie na stacji zlewnej). Zlecenia są przyjmowane przez  Biuro Obsługi Klienta pod nr telefonu: 81/8833625 oraz 81/8833665. Zlecenia są realizowane maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Istnieje możliwość umówienia usługi na odpowiadającą klientowi godzinę. Do wykonywania powyższych usług dysponujemy doświadczoną załogą oraz następującym sprzętem:

 

 • 2 samochody asenizacyjne Star 1142, o pojemności beczki 4500 litrów i 5500 litrów

 

Usługi transportowe

Do świadczenia usług transportowych posiadamy w dyspozycji następujący sprzęt:

 • Samochód Star 1142-wywrotka o ładowności 6,3t
 • Samochód Jelcz 315-skrzyniowy z dźwigiem HDS, ładowność samochodu 8t, udźwig HDS do 3t.
 • Samochód Fiat Ducato- wywrotka o ładowności 1,5t
 • Ciągnik URSUS C363P z przyczepą samowyładowawczą o ładowności 4t

 

 

Akcja zimowa

W okresie zimowym świadczymy usługi zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta Dęblina na zlecenie:

 • Urzędu Miasta w Dęblinie – drogi gminne oraz chodniki i place przy tych drogach
 • Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – drogi powiatowe i chodniki przy tych drogach
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie rejon w Puławach – chodniki przy drogach wojewódzkich
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Lublinie rejon w Puławach – ciągi piesze przy wiadukcie oraz chodniki przy drodze krajowej nr 48
 • W.Z.Inż. w Dęblinie – parking i dojazd do zakładu

Do wykonywania powyższych zleceń dysponujemy fachową załogą oraz następującym sprzętem:

 • Pługo-piaskarka na samochodzie Star 1142
 • Pługo-piaskarka na samochodzie Jelcz 315
 • Ciągnik opłużony URSUS C363P z rozsiewaczem
 • Ciągnik opłużony PRONAR AMK320 z rozsiewaczem
 • Pług wirnikowy z własnym napędem

Koszenie terenów zielonych

Na zlecenie Urzędu Miasta świadczymy także usługi w zakresie koszenia terenów zielonych oraz poboczy przy drogach gminnych. Wykonujemy także koszenia na zlecenia Wspólnot Mieszkaniowych, a także na zlecenia indywidualne. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników oraz następujący sprzęt:

 • Podkaszarka spalinowa Stihl
 • Podkaszarki spalinowe Alpina 2 sztuki
 • Kosiarka samojezdna o mocy 11 KM
 • Kosiarka samojezdna TECUMSECH o mocy 17 KM
 • Kosiarka rotacyjna

 

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (kliknij link)