Zakład Usług Komunalnych

:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

MZGK sp. z o.o. w Dęblinie

 

Strona główna

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Kontakty

 

.

RYS HISTORYCZNY I WŁADZE SPÓŁKI

 

Na podstawie uchwały nr XLII/288/2001 Rady Miasta w Dęblinie z dnia 29 maja 2001r w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego oraz uchwały Nr XLVII/32/2001 Rady Miasta z dnia 30 października 2001 w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie, na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej, na bazie mienia likwidowanego zakładu budżetowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej aktem notarialnym nr 2490/2001 z dnia 7 listopada 2001 powstała Spółka w organizacji, która 10 maja 2002 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 00001102247, stała się spółką z o.o. i weszła w prawa i obowiązki Spółki w organizacji.

Do pierwszej Rady Nadzorczej powołano:

• p. Andrzeja Frącek - Przewodniczący Rady,

• p. Alicję Zwierzchowską - Wiceprzewodniczący Rady,

• p. Zbigniewa Kozak - Sekretarz Rady.

Do pierwszego Zarządu powołano mgr inż. Adama Kuty jako Prezesa Zarządu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35 181 000,00  zł i dzieli się na 70 362 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 100% udziałów posiada  Miasto Dęblin, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta.

Aktualnie Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd.

Prezesem Zarządu jest mgr inż. Alicja Zwierzchowska.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

• p. Grzegorz Rola – Przewodniczący,

 • p. Michał Bisek – Wiceprzewodniczący,

• p. Bartosz Nowak - Sekretarz