Przetargi

:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

Menu

 

Strona główna

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

 

MENU:

 

Przetargi aktualne

 

Przetargi zamknięte

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

Nasza firma w dniu 17.11.2008 r. została zwycięzcą przetargu „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG tj. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIE ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA DĘBLIN” ogłoszonego dnia 20.10.2008 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach.

 

Termin wykonania zamówienia obejmuje sezon zimy 2008/2009, nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

_______________________________________________________________________________

 

Dnia 23.10.2008 r. zostaliśmy zwycięzcą przetargu „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE MIASTA DĘBLIN, W SEZONIE ZIMOWYM  2008/2009” ogłoszonego dnia19.09.2008 r. przez  Miasto Dęblin. 

 

Termin rozpoczęcia akcji zimowej: 31.10.2008 r.                                            

Termin zakończenia akcji zimowej: 30.03.2009 r. 

 

_______________________________________________________________________________

 

Nasza firma w dniu 02.09.2008 r. została zwycięzcą przetargu „BUDOWA CHODNIKA W UL. STASZICA
W DĘBLINIE”
ogłoszonego dnia 31.07.2008 r.  przez Burmistrza Miasta Dęblin.

 

Termin rozpoczęcia prac: 03.09.2008 r.

Termin zakończenia prac: 03.11.2008 r.

_______________________________________________________________________________

 

Dnia 31.07.2008 r. nasza firma została zwycięzcą przetargu „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG WOJEWÓDZKICH  W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH M. DĘBLIN POLEGAJĄCE NA ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIU” ogłoszonego dnia 24.06.2008 r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach.

 

Termin wykonania zamówienia obejmuje sezon zimy 2008/2009, nie dłużej niż do dnia 30.04.2009 r.

 

 _______________________________________________________________________________

 

Nasza firma w dniu 15.04.2008 r. została zwycięzcą przetargu „BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH NA TERENIE MIASTA DĘBLIN” ogłoszonego dnia 19.03.2008 r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach.

                                                       

Termin rozpoczęcia prac: kwiecień 2008 r.

Termin zakończenia prac: listopad 2008 r.

 

 _______________________________________________________________________________

 

Dnia 14.01.2008r. zostaliśmy zwycięzcą przetargu „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW ADMINISTRACYJNYCH DĘBLINA POCHODZĄCYCH ZE ŚMIETNICZEK, CMENTARZY I PO TZW. ”PRACACH INTERWENCYJNYCH” ogłoszonego dnia 12.12.2007 r. przez Burmistrza Miasta Dęblin.

 

Termin rozpoczęcia prac: 14.01.2008 r.

Termin zakończenia prac: 31.12.2008 r.

 

 _______________________________________________________________________________

 

Nasza firma w dniu 12.11.2007 r. została zwycięzcą przetargu „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG W SEZONIE ZIMY 2007/2008, tj. ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI
I ODŚNIEŻANIE ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDP W RYKACH NA TERENIE MIASTA DĘBLIN
” ogłoszonego dnia 06.11.2007 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach.

 

Termin wykonania zamówienia obejmuje sezon zimy 2007/2008, nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2008.

 

 _______________________________________________________________________________

 

Dnia 26.10.2007 r. zostaliśmy zwycięzcą przetargu „USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA DĘBLIN, NA OBSZARZE DZIAŁANIA REJONU
W PUŁAWACH GDDKiA ODDZIAŁ W LUBLINIE W SEZONIE ZIMOWYM  2007/2008
” ogłoszonego dnia 18.10.2007 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon
w Puławach.

 

Termin wykonania zamówienia obejmuje sezon zimy 2007/2008, nie dłużej niż do dnia 30 marca 2008.

 

 _______________________________________________________________________________

 

Nasza firma w dniu 02.10.2007 r. została zwycięzcą przetargu „MODERNIZACJA CHODNIKÓW PRZY ULICY PŁK. PIL. J. ROGOWSKIEGO W OS. LOTNISKO  W DĘBLINIE” ogłoszonego dnia 10.09.2007 r. przez Burmistrza Miasta Dęblin.

 

Termin rozpoczęcia robót: 11.10.2007

Termin zakończenia prac: 30.11.2007

 

 _______________________________________________________________________________

 

 

Dnia 28.09.2007 r. zostaliśmy zwycięzcą przetargu „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE MIASTA DĘBLIN, W SEZONIE ZIMOWYM  2007/2008” ogłoszonego dnia 17.09.2007 r. przez Burmistrza Miasta Dęblin.

 

Termin rozpoczęcia prac: 31.10.2007

Termin zakończenia prac: 30.03.2008

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Nasza firma w dniu 21.08.2007 r. została zwycięzcą przetargu „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W DĘBLINIE”
ogłoszonego dnia 26.07.2007 r. przez Burmistrza Miasta Dęblin.

MZGK sp. z o.o. będzie realizować Zadanie Nr 1: „MODERNIZACJA SANITARIATÓW”.

 

Termin rozpoczęcia robót: 01.09.2007 r.

Termin zakończenia prac: 31.10.2007 r.

  

 

  

 

Nasza firma w dniu 10.08.2007 r. została zwycięzcą przetargu „BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO” ogłoszonego dnia 09.07.2007 r. przez Burmistrza Miasta Dęblin.

MZGK sp. z o.o. będzie realizować Zadanie Nr 2: "ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO OSIEDLA WIŚLANA W DĘBLINIE”.

 

Termin rozpoczęcia robót: 03.09.2007 r.

Termin zakończenia prac: 31.10.2007 r.

  

  

 

 

 

Dnia 30.07.2007 r. zostaliśmy zwycięzcą przetargu "BUDOWA NAWIERZCHNI ALEJKI NA CMENTARZU KOMUNALNYM W DĘBLINIE" ogłoszonego dnia 06.07.2007 r. przez Burmistrza Miasta Dęblin.

 

Termin rozpoczęcia robót: 07.08.2007 r.

Termin zakończenia prac: 29.09.2007 r.