KONTAKTY

:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

MZGK sp. z o.o. w Dęblinie

Strona główna

Biuro Obsługi Klienta

Cenniki

Ogłoszenia i komunik.

Park maszynowy

Budowa siedziby

Przetargi

Ośrodek rekreacyjny

Nieruchomości

Galeria zdjęć

Ekoedukacja

Rys historyczny

 

Interaktywna mapa miasta Dęblin

 

 

Siedziba firmy mieści się w Dęblinie przy ul. Towarowa 2D.

Sekretariat:  tel. 81 / 88-30-103 - centrala     
fax 81 / 88-01-851,  email: mzgk@mzgk.pl

 

W skład firmy wchodzą:

       

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK)                          tel./fax  81 / 88-30-590
  Dęblin, ul. Mickiewicza                                                                 81 / 88-33-675


 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

 • Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych (ZUKIM)    

  Dział Usług Transportowych, Budowlanych i Drogowych     tel./fax  81 / 88-32-550
  Dęblin, ul. Jagiellońska 23-25

  Dział Gospodarki Mieszkaniowej                                             tel.  81 / 88-33-655
  Dęblin, ul. Towarowa 2D

        -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Biuro Obsługi Klienta (BOK)                                                   tel.  81 / 88-33-625
  Dęblin, ul. Towarowa 2D                                                  
                                                                                             email: bok@mzgk.pl

__________________________________________________________________________________________________

      AWARIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE              -  994     (tel. bezpłatny)

__________________________________________________________________________________________________

 

Ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków:

 • Ujęcie wody na os. Jagiellońska                                        tel.  81 / 88-33-685
  ------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ujęcie wody na os. Wiślana                                              tel.  81 / 88-30-589
  ------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Oczyszczalnia ścieków przy ul. Mickiewicza                      tel.  81 / 88-30-590

 

Kontakty personalne:

 • PREZES ZARZĄDU                                                                sekretariat
  mgr inż. Alicja Zwierzchowska                                             tel.  81 / 88-30-103
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PROKURENT, GŁÓWNY KSIĘGOWY
  mgr Beata Łach                                                                   tel.  81 / 88-33-645
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

 • KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
  mgr inż. Artur Czerski                                                 tel.  81 / 88-30-590  w.17
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

 • KIEROWNIK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH
  mgr inż. Ireneusz Ochal                                                       tel.  81 / 88-32-550
                                                                                            tel.  81 / 88-33-655
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

 • GŁÓWNY ENERGETYK
  mgr inż. Marek Mikusek                                             tel.  81 / 88-30-590  w.16 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

 • KIEROWNIK BIURA ZARZĄDU
  mgr inż. Sławomir Opaliński                                                 tel.  81 / 88-33-665