Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o. o.
w Dęblinie

    

ostatnia aktualizacja   2015-03-13


:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych :      |      : Dział Gospodarki Mieszkaniowej ::

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty               14.02.2012 r.


Zamawiający:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

08-530 Dęblin ul. 15 P.P. „Wilków” 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Usługi ubezpieczeniowe dla MZGK Sp. z o. o. – usługa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.

Wybrano ofertę firmy:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Lublin
ul. Ochotnicza 10; 20-012 Lublin

Zaoferowana łączna cena brutto wynosi: 46 612,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. Jej treść jest zgodna z SIWZ, w związku z czym nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.

…więcej


 

Zaproszenie do składania ofert                                             09.02.2012 r.

 

Zakup i dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości  …więcej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

UWAGA ZMIANA


UWAGA - Zmiana terminu składania ofert i SIWZ w przetargu na usługi ubezpieczeniowe - ZP/1/2012  …więcej


 

Zaproszenie do składania ofert                                             27.01.2012 r.

 

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych  …więcej

 

Protokół z otwarcia ofert

 


                                                                                           27.01.2012 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczeniowe

(ZP/1/2012)  …więcej

 


 

NOWA CENA WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH        25.01.2012 r.
OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje swoich Klientów, iż od dnia 01.02.2012 r. ulegnie zmianie cena wywozu odpadów komunalnych dla osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Nowa stawka wywozu odpadów komunalnych wyniesie:

8,60 zł z VAT/ miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe

7,31 zł z VAT/m-c/osoba w przypadku, kiedy zamieszkuje 5 i więcej osób    …więcej


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                 18.01.2012 r.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia dla pracowników MZGK Sp. z o. o. oraz członków ich rodzin.

 

Wybrano ofertę firmy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

Zaoferowana łączna cena brutto wynosi: 176 904,00 zł …więcej

 


 

Zaproszenie do składania ofert                                               13.01.2012 r.

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego materiałów biurowych …więcej

Protokół z otwarcia ofert  …więcej

 


OGŁOSZENIE                                                                                                     04.01.2012 r.

 

Informacja o zawarciu umowy (usługi ubezpieczeniowe dla MZGK Sp. z o.o.) …więcej

 


OGŁOSZENIE                                                                                                     13.12.2011 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MZGK Sp. z o. o. oraz członków ich rodzin …więcej

 


OGŁOSZENIE                                                                                                      09.12.2011 r.


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie zgodnie z art. 24 pkt.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858) podaje do wiadomości taryfy, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. …więcej

 


Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia


Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MZGK Sp. z o. o. oraz członków ich rodzin


.…więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zadanie nr 2 – usługa ubezpieczeń komunikacyjnych.  .…więcej

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

 

Zadanie nr 1 – usługa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej,   .…więcej

 


 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego                        15.11.2011 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.…więcej

 


OGŁOSZENIE                                                                                                             10.11.2011 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MZGK Sp. z o. o. oraz członków ich rodzin …więcej

 

modyfikacja SIWZ


OGŁOSZENIE                                                                                                             10.11.2011 r.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczeniowe …więcej

 

modyfikacja SIWZ


OGŁOSZENIE                                                                                                             07.11.2011 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że od dnia 08.11.2011 r. do 14.11.2011 r. nastąpi chlorowanie wody na ujęciu Jagiellońska.

 

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

 


OGŁOSZENIE                                                                                                             02.11.2011 r.

 

W związku z realizacją programu poprawy jakości świadczonych usług przez naszą firmę pragniemy poinformować wszystkich naszych Klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej), że od 1.11.2011 r. mogą Państwo realizować płatności za faktury (w tym Książeczki opłat za odbiór odpadów komunalnych) również w SKOK „WISŁA” przy ul. Warszawska 13 w Dęblinie. Usługa ta jest zwolniona z opłaty prowizyjnej.


Jednocześnie informujemy, że nadal możecie Państwo uiszczać opłaty w PEKAO S.A I O/Dęblin ul. PCK 3 oraz w Kasie firmy przy ulicy 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3 w Dęblinie.


Mamy nadzieję, że powyższe rozwiązanie okaże się dla Państwa dużym udogodnieniem.

 


Jak zabezpieczyć przyłącze przed zamarzaniem?                                         14.10.2011 r.

 

W związku z zaistniałą sytuacją pogodową przedstawiamy Państwu kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć awarii spowodowanej zamarznięciem przyłącza wodociągowego w pomieszczeniu. …więcej

 


ODBIÓR POPIOŁÓW                                                                                                 14.10.2011 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, iż w sezonie grzewczym 2011/2012 od 1 listopada 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. odbiór popiołów powstałych w gospodarstwach indywidualnych spalających do celów grzewczych stały opał (węgiel, koks) będzie odbywał się na poniższych zasadach:…więcej

 


Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków - os. Stawy                               28.06.2011 r.

 

Na podstawie uchwały Rady Miasta Dęblin Nr XII/56/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków Dęblin Stawy opracowanych przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie obowiązujących na terenie Miasta Dęblin od dnia 01.08.2010 r. do 31.07.2011 r., na okres kolejnych 5 m-cy, tj. od dnia 01.08.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.  

 


Ogłoszenie                                                                                                                   12.04.2011 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, że w sezonie letnim 2011 od 1 maja 2011 r. obowiązuje poniższy system odbioru odpadów z ogrodów powstałych w gospodarstwach indywidualnych (trawa, liście).…więcej

 


 

 

 

strona  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...

_________________________________________________________________________________________________

       Właścicielem MZGK sp. z o.o. jest Gmina Miasto Dęblin. www.deblin.pl

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

Interaktywna mapa miasta Dęblin

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o.  

08-530 Dęblin, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3 
Sekretariat - tel. (081) 88 30 103 fax (081) 88 01 851

e-mail:  mzgk@mzgk.plwww.mzgk.pl

Sąd Rej. w Lublinie XI Wydz. gosp. Kraj. Rej. Sądowego KRS 0000110247

Kapitał zakładowy 22 899 000,00 NIP 716-25-15-927

 

Witrynę odwiedziło od 01.01.2008 roku gości: