Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o. o.
w Dęblinie

    

ostatnia aktualizacja   2013-04-10


:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych :      |      : Dział Gospodarki Mieszkaniowej ::

 

 

Witamy w serwisie internetowym
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o
.
w Dęblinie. 

 


 Masz pytanie do Prezesa? Żeby je zadać, nie musisz już przychodzić do siedziby MZGK sp. z o.o..
 Nie musisz nawet ruszać się z domu. Prezes Zarządu Dariusz Wojdat będzie raz w tygodniu, za pośrednictwem naszej witryny odpowiadał na Państwa pytania.

Zapytaj Prezesa!

Odpowiedzi


************************* JAKOŚĆ  I  TWARDOŚĆ  WODY  W  DĘBLINIE *************************


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o. o.
w Dęblinie

 


Ogłoszenie                                                                                                                   14.03.2011 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje swoich Klientów, iż od dnia 01.04.2011 r. ulegnie zmianie cena wywozu odpadów komunalnych dla osób zamieszkałych w  zabudowie jednorodzinnej. Nowa stawka wywozu odpadów komunalnych wyniesie: 6,30 zł + VAT/ miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe …więcej

 


 

Ogłoszenie                                                                                                                   09.03.2011 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. …więcej


 

Ogłoszenie                                                                                                                   09.03.2011 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że z dniem 01.04.2011 roku ulega zmianie system odczytu wodomierzy wraz z systemem fakturowania należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.  …więcej

 


 

Ogłoszenie                                                                                                                   08.02.2011 r.

 

Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na zadanie:

„Dostawa wodomierzy na potrzeby MZGK Sp z o.o.”   …więcej


 

Ceny wody i ścieków - zmiana VAT                                                                       10.01.2011 r.

 

W związku ze zmianą stawek podatku VAT od 01.01.2011r. …więcej


 

Jak zabezpieczyć przyłącze przed zamarzaniem?                                           16.12.2010 r.

 

W związku z zaistniałą sytuacją pogodową przedstawiamy Państwu kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć awarii spowodowanej zamarznięciem przyłącza wodociągowego w pomieszczeniu. Za temperaturę w pomieszczeniu do którego wchodzi przyłącze z wodomierzem głównym odpowiada zgodnie z zawartą Umową właściciel.

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0o C, należy:

  1. uzupełnić powybijane szyby,
  2. zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
  3. ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
  4. ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej,
  5. podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.

Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz główny. Nie należy natomiast rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem, itp.!

W razie uszkodzenia wodomierza w wyniku zamarznięcia (lub rozmarznięcia), należy powiadomić o tym zdarzeniu Pogotowie Wodociągowe pod bezpłatnym numerem telefonu 994.

 


 

Taryfy na wodę i ścieki - rok 2011 - Dęblin                                                     16.11.2010 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie zgodnie z art. 24 pkt.7 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858) podaje do wiadomości taryfy, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. …więcej

 


 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego                       10.11.2010 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. …więcej

 


 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MZGK DĘBLIN                                                    26.10.2010 r.

 

W dniu 26.10.2010 r. rozpoczęto realizację IV Etapu budowy nowej siedziby MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie: „Wykonanie stropów, poddasza użytkowego i pokrycia dachowego budynku administracyjno – biurowego Spółki”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Blacharstwo Montażowe Ryszard Szczotka, z miejscowości Sarny. Planowany termin zakończenia prac murarskich przewiduje się na koniec listopada br., natomiast wykonanie pokrycia dachowego nie później niż do końca maja 2011 r.

 


 

ODBIÓR POPIOŁÓW                                                                                                14.10.2010 r.   

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, iż w sezonie grzewczym 2010/2011 od 1 listopada 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. odbiór popiołów powstałych w gospodarstwach indywidualnych   …więcej

 

 

 

strona  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...

_________________________________________________________________________________________________

       Właścicielem MZGK sp. z o.o. jest Gmina Miasto Dęblin. www.deblin.pl

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

Interaktywna mapa miasta Dęblin

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o.  

08-530 Dęblin, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3 
Sekretariat - tel. (081) 88 30 103 fax (081) 88 01 851

e-mail:  mzgk@mzgk.plwww.mzgk.pl

Sąd Rej. w Lublinie XI Wydz. gosp. Kraj. Rej. Sądowego KRS 0000110247

Kapitał zakładowy 22 899 000,00 NIP 716-25-15-927

 

Witrynę odwiedziło od 01.01.2008 roku gości: