Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o. o.
w Dęblinie

    

ostatnia aktualizacja   2015-03-13


:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych :      |      : Dział Gospodarki Mieszkaniowej ::

 

 

Witamy w serwisie internetowym
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o
.
w Dęblinie. 

 


 Masz pytanie do Prezesa? Żeby je zadać, nie musisz już przychodzić do siedziby MZGK sp. z o.o..
 Nie musisz nawet ruszać się z domu. Prezes Zarządu Dariusz Wojdat będzie raz w tygodniu, za pośrednictwem naszej witryny odpowiadał na Państwa pytania.

Zapytaj Prezesa!

Odpowiedzi


************************* JAKOŚĆ  I  TWARDOŚĆ  WODY  W  DĘBLINIE *************************


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o. o.
w Dęblinie

 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

                                                                                                                                    26.02.2013 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. …więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE (worki do selekcji odpadów)                               22.02.2013 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Załącznik 1                         Załącznik 2                          Załącznik 3


OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU                           20.02.2013 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje o rozstrzygnięciu przetargu: Usługi ubezpieczeniowe dla MZGK Sp. z o.o.  …więcej


OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU                           11.02.2013 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje o rozstrzygnięciu przetargu: Dostawa wodomierzy na potrzeby MZGK Sp. z o.o.  …więcej


OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU                      08.02.2013 r. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje o rozstrzygnięciu przetargu: Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ...więcej


PRZETARG                                                                                                15.01.2013 r. 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy (Nr ogłoszenia: 21102-2013)   …więcej


PRZETARG                                                                                                14.01.2013 r. 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczeniowe (Nr ogłoszenia: 19468-2013)   …więcej


PRZETARG                                                                                                14.01.2013 r. 

                    

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Usługę Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.  …więcej


NOWA CENA WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH
                                                                                  05.11.2012 r. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje swoich Klientów, iż od dnia 01.01.2013 r. ulegnie zmianie cena wywozu odpadów komunalnych dla osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Nowa stawka wywozu odpadów komunalnych wyniesie:

9,60 zł  z VAT/ miesiąc od osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe

8,16 zł z VAT/m-c/osoba w przypadku, kiedy zamieszkuje 5 i więcej osób   …więcej


TARYFY WODA - ŚCIEKI 2013                                                                  05.11.2012 r. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. z siedzibą w Dęblinie zgodnie z art. 24 pkt.7 ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858) podaje do wiadomości  taryfy, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.  …więcej


UMOWA NA BUDOWĘ KANALIZACJI PODPISANA                                          30.10.2012 r.

W dniu 29 października br. w dęblińskim Ratuszu została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej na terenie miasta Dęblin w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin". Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w partnerstwie z Miastem Dęblin.  …więcej


Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego     30.10.2012 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. …więcej


ROSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU                                                        16.10.2012 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej na terenie Miasta Dęblin w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. …więcej


OGŁOSZENIE                                                                                                             02.10.2012 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, iż w sezonie grzewczym 2012/2013 od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. odbiór popiołów …więcej


                                                                                                             28.09.2012 r.

Podpisanie umowy na promocję projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”

                                                                                 …więcej


Ogłoszenie o chlorowaniu wody w ujęciu „Jagiellońska”                      27.08.2012 r.

Informujemy wszystkich naszych Klientów korzystających z ujęcia wody „Jagiellońska”, że przeprowadzane jest chlorowanie wody na w/w ujęciu wody, które potrwa aż do odwołania. Powyższe działanie związane jest z trwającymi pracami przy wymianie sieci wodociągowej w centrum miasta w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych". Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

OGŁOSZENIE                                                                                        14.08.2012 r.

W ramach rewitalizacji centrum miasta Dęblin wykonywane są prace związane z wymianą sieci wodociągowych w ulicy Bankowej, Rynek, Okólna i sieci kanalizacyjnej w ulicy Rynek. W związku z powyższym mogą występować zakłócenia w dostawach wody, a ponadto woda może być okresowo chlorowana.

Za występujące utrudnienia Spółka przeprasza.

 


PRZETARG                                                                          25.07.2012 r.

          Promocja projektu pn: Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2  …więcej

 


PRZETARG                                                                          23.07.2012 r.

          Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej na terenie Miasta Dęblin w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków  …więcej


ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH             24.04.2012 r. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie uprzejmie informuje swoich Klientów z terenu miasta Dęblin, że w sezonie letnim 2012 od 1 maja 2012 r. obowiązuje poniższy system odbioru odpadów z ogrodów powstałych w gospodarstwach indywidualnych (trawa, liście). …więcej


SEGREGACJA ODPADÓW                                                          06.04.2012 r. 

Informacje odnośnie wytycznych dot. segregacji odpadów komunalnych - co wrzucamy do worków? …więcej


Inwestycja za 30 mln - podpisanie umowy                   22.03.2012 r.  

 

Ponad 30 milionów złotych na inwestycję: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” …więcej


Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Protokół z otwarcia ofert


 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego                        01.03.2012 r.

i elektronicznego

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie zaprasza swoich Klientów do uczestnictwa w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.…więcej

 


 

Protokół z otwarcia ofert                                                     27.02.2012 r.

 

Zakup i dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości  …więcej

 


 

Informacja o zawarciu umowy                               27.02.2012 r.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe dla MZGK Sp. z o. o. – usługa ubezpieczenia mienia …więcej

 


 

 

strona  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...

_________________________________________________________________________________________________

       Właścicielem MZGK sp. z o.o. jest Gmina Miasto Dęblin. www.deblin.pl

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

Interaktywna mapa miasta Dęblin

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o.  

08-530 Dęblin, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3 
Sekretariat - tel. (081) 88 30 103 fax (081) 88 01 851

e-mail:  mzgk@mzgk.plwww.mzgk.pl

Sąd Rej. w Lublinie XI Wydz. gosp. Kraj. Rej. Sądowego KRS 0000110247

Kapitał zakładowy 22 899 000,00 NIP 716-25-15-927

 

Witrynę odwiedziło od 01.01.2008 roku gości: