Z uwagi na doniesienia mieszkańców o fałszywym inkasencie, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że inkasenci Spółki posiadają imienne identyfikatory - legitymacje opatrzone zdjęciem i logo Spółki, imienne upoważnienia wystawione przez Prezesa Zarządu, ponadto ubrani są w ubrania robocze opatrzone znakiem firmowym Spółki.   ...więcej
INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DĘBLINIE    ...więcej