Cenniki

:: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

Menu

 

 

Polecamy swoje usługi w zakresie:

 • wydawanie warunków technicznych
 • wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych 
 • wykonywanie, konserwacja, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych 
 • udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacyjnych
 • monitoring sieci i przyłączy kanalizacji 
 • wykonywanie konserwacji i remontów instalacji wewnętrznych co. i cw. węzłów cieplnych 
 • badanie szczelności instalacji gazowych  
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych 
 • wykonywanie analiz wody i ścieków sprzedaż ustabilizowanego osadu (przebadanego laboratoryjnie) jako nawozu
 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 • wywóz i unieszkodliwianie odpadów
 • zagospodarowanie odpadów
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych
 • usługi transportowe oraz wynajem taboru

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Cennik usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 

 

Cennik  usług  Zakładu  Usług  Komunalnych i Mieszkaniowych

 

 

Cennik wynajmu samochodu wodociągowo-kanalizacyjnego

 

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

Taryfa na przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do zlewni MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin na 2018 rok

 

* Załącznik nr 1 do Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z Miasta Dęblin

 

 

Strona główna

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty