Przetargi

                           :: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :     |     : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

Menu

 

Strona główna

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

I   Etap budowy: Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty

 

II  Etap budowy: Budowa fundamentów

 

III Etap budowy: Ściany nadziemia

 

IV Etap budowy: Strop, poddasze i dach

 

 

3 września 2007 r. rozpoczęły się prace związane z budową nowej siedziby Spółki przy ul. Towarowa 2c w Dęblinie. I Etap budowy: Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty oraz II Etap budowy: Budowa fundamentów realizowało Przedsiębiorstwo Budowlane „Puławy” Sp. z o.o.

 

Zgodnie z harmonogramem prac, pod koniec listopada zakończono zaplanowane w ramach I i II etapu roboty budowlane, a na początku grudnia wykonano podkłady betonowe, tzw. „chudy beton” pod posadzkę. Uporządkowano i wyrównano również cały plac, wywożąc min. kilkaset ton gruzu pochodzącego z rozbiórki ścian i fundamentów budynku „stara baza”.

 

W dniu 25.02.2008 r. wznowiono prace na budowie, rozpoczynając realizację III Etapu budowy: Ściany nadziemia. Wykonawcą prac jest Zakład Usług Komunalnych MZGK w Dęblinie.

 

W dniu 26.10.2010 r. rozpoczęto realizację IV Etapu budowy nowej siedziby MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie: „Wykonanie stropów, poddasza użytkowego i pokrycia dachowego budynku administracyjno – biurowego Spółki”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Blacharstwo Montażowe Ryszard Szczotka, z miejscowości Sarny. Planowany termin zakończenia prac murarskich przewiduje się na koniec listopada br., natomiast wykonanie pokrycia dachowego nie później niż do końca maja 2011 r.